¨Η γνώση είναι δύναμη¨

Σχολικό έτος 2015 – 2016

Διευθυντής: Μαντζούκας Ιωάννης

profile logo

 

 

 


 Φυσική Αγωγή

profile logo w

 

 

 


Ματσώτα Φωτεινή

profile logo w

 

 

 


Παππά Άννα

profile logo w

 

 

 


Κάτου Αγγελική : Γ 1

profile logo w

 

 

 

 


Λαμπάδα Ανδρομάχη: Γ 2

profile logo w

 

 

 


Ζυγούρη Βασιλική: Α 2

profile logo w

 

 

 


Γιαννοπούλου Νίκη

profile logo w

 

 

 


 Καλαντζής Ευάγγελος: Δ 2

profile logo

 

 

 


Ζαπάντη Μαρίνα: ΣΤ 1

profile logo w

 

 

 


Θωμοπούλου Ιωάννα: ΣΤ 2

profile logo w

 

 

 


Τζιάφου Χαραλαμπία: Αγγλικά

profile logo w

 

teachers