¨Η γνώση είναι δύναμη¨
7ο ΔΣ εσω
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Αγαπητοί γονείς
0ι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021 από τις 12:00 έως και 14:30
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,
 Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 2313666
Ο Διευθυντής
Κάσαρης Σταύρος