¨Η γνώση είναι δύναμη¨

7ο ΔΣ εσω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 26-06-20 θα γίνει η επίδοση Τίτλων Προόδου (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄) ή Σπουδών (ΣΤ΄) και οι έλεγχοι βαθμολογίας (Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄).

Λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του covid19 η επίδοση θα γίνει ως εξής: 8.15΄-9.30΄ π.μ. για τους μαθητές της α΄Ομάδας 9.45΄-10.15΄π.μ. για τους μαθητές της β΄ομάδας.

Η διαδικασία θα γίνει στο προαύλιο και τα έντυπα θα δοθούν σε φακέλους. Παρακαλούμε πολύ για την παρουσία μόνο ενός ατόμου για κάθε μαθητή.

Από τη Δ/νση του σχολείου