¨Η γνώση είναι δύναμη¨

Σας ενημερώνουμε ότι το μενού των σχολικών γευμάτων της επόμενης εβδομάδας είναι το ακόλουθο:

ΜΕΝΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΝΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ