¨Η γνώση είναι δύναμη¨

Daily Archives: 14 Μαΐου 2020

7ο ΔΣ εσω

 

 

 

 

 

 

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

Α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Β) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

Γ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

Δ)  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 

Ε)  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 

 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα πρέπει τηρούνται οι κανόνες υγιεινής λόγω του Covid 19.  Συγκεκριμένα :

Έξω από το Γραφείο του Διευθυντή θα υπάρχει θρανίο με όλα τα έντυπα προς συμπλήρωση.

Η παράδοση των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω του παραθύρου του γραφείου.

Υποχρεωτικά όλη η διαδικασία θα γίνεται με χρήση γαντιών και μάσκας.

Παρακαλούνται οι γονείς όπως κρατάνε τις αποστάσεις ασφαλείας και την προτεραιότητα.

Ώρες εγγραφών 8:30-13:30

 

Ο Διευθυντής του σχολείου

Κάσαρης Σταύρος